KAVVV Quiz
Einduur - zondag 03 maart 2024

DARTS-COMPETITIE

 

                                              

 

Om de avond vlot te laten verlopen en op een acceptabel uur te laten eindigen worden enkele specifieke regels opgelegd :

Thuisvoordeel

Het thuisvoordeel is absoluut.  Dat wil zeggen dat voor de partij nooit moet gebuld worden om te bepalen wie er mag beginnen.  Elke eerste leg van elke partij wordt gestart door de thuisploeg.

 

Einde van een leg/set

Ook om een acceptabel einduur te respecteren mogen wedstrijden niet nodeloos lang blijven duren op een eindworp. Wanneer beide spelers op dubbel 1 komen te staan, krijgen beide spelers/ploegen nog 3 beurten (maximaal 9 pijlen) om dubbel 1 te raken.  Raakt men die niet, dan krijgt de volgende speler 1 pijl naar de bul.  Wie het dichtst bij de bul gooit wint dan die leg.

 

Wedstrijdblok 

Ook om een acceptabel einduur te respecteren, en mits de thuisploeg over verscheidene borden beschikt die ver genoeg uit elkaar hangen én van vergelijkbare kwaliteit zijn, kan  - mits akkoord van beide ploegen - bij de start van het tweede blok van de 4 individuele partijen geopteerd worden om twee partijen tegelijkertijd te laten spelen.  Deze optie kan niet gebruikt worden wanneer het tweede dartsbord duidelijk (te) ver versleten is met een (te) groot risico op bounce-outs of uit het bord vallende pijlen.