KAVVV Quiz
Bestuur Afdeling Quiz - zaterdag 19 juni 2021

Coördinator / voorzitter


Walter Vercammen

Turkooisstraat 27
2600 Berchem

Tel.: 03 218 55 74
 

E-mail: walter.vercammen@skynet.be

Secretariaat-webmaster

 

Vacature


 

 

 

TAKEN BESTUURSLEDEN QUIZ SPECIFIEK GERICHT NAAR DE VOORZITTER TOE

 1. Ieder seizoen het bijwonen van twee avondvergaderingen (september en maart) met bestuur Oost en de voorzitters van de competitietakken van afdeling Oost. Indien de voorzitter niet aanwezig kan zijn, geeft hij volmacht aan een andere voorzitter.
 2. Het organiseren van een Algemene Vergadering, best op het eind van het quizseizoen, gecombineerd met de viering van de kampioenen en bekerwinnaars. Tijdig de clubs uitnodigen, best onmiddellijk na de bekerquizzen.
 3. Voor de AV de eindafrekening van het seizoen dat voor het zonet voorbije seizoen ligt meedelen, een raming van de balans van het zonet afgelopen seizoen en een prognose voor het nieuwe seizoen opmaken en meedelen.
 4. Op de AV het lidgeld voor het komende seizoen meedelen. Het lidgeld bestaat op dit ogenblik uit een gedeelte lidgeld (5,94 €) en een gedeelte verzekering (1,56 €), totaal dus 7,50 €. Een nieuw lid betaalt 0.52 € extra verzekering omdat de verzekering per seizoen loopt.
 5. De facturatiegegevens controleren en aan het secretariaat na eventuele aanpassingen bevestigen. Facturen gaan rechtstreeks naar de clubs waarna de betalingen opgevolgd moeten worden. Wekelijks maakt het secretariaat een stand van zaken op.
 6. Het aankopen van de nodige bekers voor kampioenen en bekerwinnaars. De kampioenenbekers worden ieder jaar uitgereikt. Deze voor de bekers Marcel Van der Ven en Jos Vereycken zijn wisselbekers en worden eigendom van de club die hem driemaal wint. 
 7. Het opmaken van de quizkalender voor het volgende seizoen, eventueel in samenspraak met andere quizfederaties. De leiding van de bekerquizzen worden vastgelegd op de AV.
 8. Vastleggen quizlokalen (na definitieve opmaak van de kalender moet deze ook bezorgd worden aan de quizlokalen (Antwerp Tennis en CC Moretus))

 

TAKEN BESTUURSLEDEN QUIZ TE VERDELEN TUSSEN SECRETARIS EN VOORZITTER.

 1. Het verslag opmaken van de AV en ze aan de clubs en het secretariaat bezorgen.
 2. De ledenlijsten opmaken voor het nieuwe seizoen en ze voor eind oktober bezorgen aan het secretariaat.
 3. Het opmaken van de einduitslagen van de quizavonden na de gepaste nacontrole, dubbelcheck zaal- en QM-solo's en controle-telling van de punten..
 4. Ten laatste vrijdag de uitslagen doorsturen aan de persverantwoordelijke Arny Goossens, zijn gegevens staan in het quizboekje (arny.goossens@pandora.be)
 5. Ten behoeve van iedere club tegen de eerstvolgende quizavond afdrukken van de uitslag, rangschikking en juiste antwoorden met vermelding van solo's.
 6. Het opmaken van het quizboekje en de file voor het invullen van de uitslagen. Quizboekje moet begin september klaar zijn om aan XPO bezorgd te worden. Voldoende reserveboekjes voorzien. Op dit ogenblik laten we er 100 maken. (1 per lid, 1 voor Arny Goossens, 2 per quizlokaal, 13 voor de afdelingsvoorzitters en 5 stuks voor het secretariaat).
 7. Beheer van de website met publicatie maandelijkse miniquiz (M&M), publicatie uitslagen en (tussen)standen, nieuwsberichten, ...
 8. Opmaak en inhoud quiznieuwsbrief (buiten actieve competitieseizoen)
 9. Onkosten specifiek gemaakt door de secretaris mogen eveneens verrekend worden maar moeten nagezien en goedgekeurd worden door de voorzitter.

 

            Voorzitter en secretaris spreken onder elkaar af hoe zij bovenvermelde taken ook onderling kunnen verdelen of gezamelijk uitvoeren.