KAVVV Quiz
Formule - vrijdag 10 mei 2024

Evenwichtige quizzen, gevarieerde quizzen

De quizzen bestaan uit 100 vragen verdeeld over 10 reeksen van 10 vragen. Om evenwicht en afwisseling in de vragen te verzekeren, zijn de verplichte rubrieken als volgt verdeeld:

Verdeling rubrieken per ronde

Onpare rondes (1 - 3 - 5 - 7 - 9) Pare rondes (2 - 4 - 6 - 8 - 10)
 • Geschiedenis vóór 1950
 • Muziek
 • Film
 • Godsdienst - Mythologie - Filosofie
 • Natuurwetenschappen: Biologie, Flora & Fauna, Fysica, Chemie, Geologie, Astronomie
   
 • Taal (Nederlands)
 • Ken uw stad en land (Antwerpen en toerisme België)

   + 3 varia-vragen

 • De wereld vandaag (of gisteren) "het gebeurde na 1950 en actua"
 • Sport
 • Kunst: Schilder-& beeldhouwkunst, Architectuur,
  Fotografie, Glaskunst, Design
 • Aardrijkskunde
 • Uitvindingen en techniek: Uitvindingen, Industrie,
  Techniek, Ruimtevaart, Luchtvaart, Scheepvaart, wapenkunde, auto's, moto's, treinen
 • Literatuur
 • Toerisme Europa (buiten de Belgische landsgrenzen)

   + 3 varia-vragen

Het staat de quizmaster vrij om zelf de volgorde van de rubrieken binnen de ronde te bepalen. Ook mag hij rubrieken onderling van ronde wisselen als dit past in bijvoorbeeld een zogenaamde verbandronde. Per 20 vragen moet hij echter elke verplichte rubriek aan bod laten komen.

Varia-vragen

Onder variavragen vallen alle niet hierboven vermelde onderwerpen. Maar we blijven er ook bij de variavragen naar streven een quiz zo gevarieerd mogelijk te houden. Het gaat immers niet op om elke varia-vraag op te vullen met bijvoorbeeld steevast een vraag over filatelie.

Daarom mag elk varia-onderwerp maximum 2 keer per quiz voorkomen.

Een variavraag kan ook één van de verplichte rubrieken zijn, maar moet dan wel een ander onderwerp zijn dan datgene wat als verplichte vraag werd gebruikt. Heb je bijvoorbeeld in de verplichte rubriek Natuurwetenschappen al een vraag over flora & fauna, stel dan bijvoorbeeld als variavraag een vraag over bijvoorbeeld fysica. Maar bij voorkeur vul je de variavragen natuurlijk in met echte varia-onderwerpen (dus andere dan de verplichte rubrieken).

We geven enkele suggesties, maar dit lijstje is niet limitatief:

* Exacte wetenschap (wiskunde, meetkunde, informatica, ...)
* Personalia
* Sociale wetenschap (sociologie, pedagogie, ...)
* Folkore en legenden
* Volkenkunde (antropologie)
* Toerisme van de wereld
* Filatelie
* Archeologie en prehistorie
* Strip- en tekenkunst

* Heraldiek
* Media, Radio, Televisie
* Recht en wetgeving
* Vreemde talen
* Economie
* Kelder en Keuken
* Toneel en theater
* Lifestyle, mode, royalty, ...
Denksport (*) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(*) De quizmaster kan per quiz dus ook maximaal 2 denksportvragen stellen. Bij een denksportvraag mag telkens maximaal 1 antwoord gegeven worden. En om de quizzers voldoende denk- of puzzeltijd te geven, moet een denksportvraag telkens als eerste vraag van de ronde worden gesteld.

 

Antwoordbeperkingen en dubbele vragen

De vragen worden schriftelijk beantwoord. Elke ploeg mag per vraag 2 antwoorden noteren, behalve wanneer de quizmaster bepaalt dat er maximaal 1 antwoord mag gegeven worden of bij de ontdubbelde vragen (zie competitiereglement op dinsdag, waar altijd maar 1 antwoord per deelvraag mag gegeven worden).

Een ploeg die als enige een correct antwoord gaf, krijgt voor die zaalsolo een extra bonuspunt.

 

Verbands- of themarondes

De meeste quizzers appreciëren verbands- of themarondes.  Als quizmaster mag je vrij een ronde van 10 vragen opbouwen rond een centraal thema.  Gebruik eventueel de 10e vraag om te vragen wat de gemeenschappelijke factor was tussen alle voorgaande antwoorden.  Werk je een verbands- of themaronde uit, dan is de volgorde van de rubrieken over 2 rondes (20 vragen) ondergeschikt, en mogen rubrieken per 20 vragen onderling van ronde gewisseld worden i.f.v. het verband.  Per 20 vragen moeten alle verplichte rubrieken wel aan bod zijn gekomen.