KAVVV Quiz
Bekerreglement - dinsdag 20 februari 2024

Jaarlijks organiseert KAVVV-quiz ook een bekerwedstrijd

 

Daar waar de competitiequiz-avonden telkens georganiseerd worden door één van de in die competitie aantredende ploegen, en dé facto de ploegen in de competitie op geen enkele competitie-avond allemaal tegen elkaar uitkomen, is dat bij een bekeravond wel het geval.

 

De leiding van een beker-avond is namelijk in handen van een derde partij. 

Sinds 2023 wordt de beker ook gespeeld op dezelfde avond met de ploegen van beide reeksen tegen elkaar, maar waarbij elke reeks nog wel voor zijn eigen beker speelt.  Zo komen op de bekeravond effectief alle in die competitie uitkomende ploegen ook effectief tegen elkaar uit.

Ook de formule van de beker is iets luchtiger, waarbij iets meer "geluksfactor" ingebouwd wordt.  Er kan gespeeld worden in verschillende formules.  Deze formule hoeft niet elk jaar dezelfde te zijn.  Enkele voorbeelden :

Spelformule "Groene of rode kaart"

 • Bij aanvang van de avond wordt bij lottrekking de volgorde van de ploegen bepaald.
 • De organiserende ploeg stelt een quiz op bestaande uit 100 vragen, verdeeld over 20 enveloppes van 5 vragen.  Het is aan te raden dat de quizmaster een 21e enveloppe in reserve houdt.
 • In deze enveloppes zitten 5 vragen.  Maar in 7 enveloppes zitten ook een "groene kaart" (mogelijk bonuspunt) en in 3 enveloppes zit een "rode kaart" (strafpunt).
 • De ploeg die een enveloppe met een groene kaart kiest, mag op basis van de onderwerpen op die vraag, één vraag kiezen waarvoor ze een bonuspunt kan verdienen op dat antwoord.  De quizmaster leest dus op voorhand de 5 rubrieken van vragen in die enveloppe.  In tegenstelling tot de competitie-avonden is er geen richtlijn naar verplichte rubrieken.  Het spreekt echter voor zich dat de quizmaster tracht een zo groot mogelijke variatie in zijn vragen en rubrieken te stoppen.
 • De ploeg die een enveloppe met een rode kaart koos moet 1 van de 5 rubrieken kiezen waarop ze dan voor die vraag sowieso geen punt kan scoren.
 • Elke ploeg mag om beurt een enveloppe kiezen.  Voor die 5 vragen krijgt de ploeg die de enveloppe koos, dubbele punten per vraag
 • Alle andere ploegen krijgen 1 punt per correct antwoord op die vraag.  Maar de ploeg die de enveloppe koos kan ook extra bonuspunten winnen of punten verliezen als toevallig in hun gekozen enveloppe een gekleurde kaart zit.
 • Wie als enige ploeg een vraag correct beantwoordt (zaalsolo) krijgt 1 bonuspunt voor die vraag.
 • De antwoorden worden per 5 vragen opgehaald
 • Vervolgens kiest de volgende ploeg die aan beurt is, haar enveloppe, met dezelfde risico's op gewone, bonus of strafvragen.
 • Er wordt gequizd tot elke ploeg evenveel enveloppes heeft mogen kiezen.  Dit houdt dus in dat niet noodzakelijk alle enveloppes ook zullen gebruikt worden.  Zijn er bijv. 6 spelende ploegen, dan zullen er 18 enveloppes gespeeld worden (90 vragen) zodat elke ploeg 3 x een enveloppe heeft mogen kiezen en evenveel kans op bonus of strafpunt heeft gehad.  Zijn er 5 of 4 spelende ploegen, dan kunnen wel alle enveloppes worden gespeeld.
 • Bij gelijke stand voor de eerste plaats op het einde van de avond wordt voor die ploegen in ex-equo een "sudden death"-vraag gesteld, tot er een winnaar is.

 

Spelformule "Bordjesquiz"

 • Er wordt niet gequizd met antwoordblaadjes van bijv. 10 vragen, maar met een schrijfbordje.  Na elke vraag dient elke ploeg hun antwoord omhoog te steken.
 • Punten worden gescoord ifv het aantal juiste antwoorden.  Zijn er 8 ploegen, en hebben zij allemaal het antwoord juist, dan scoort elke ploeg 1 punt.  Zijn er bijv. slechts 4 ploegen met het juiste antwoord, dan verdient elke ploeg 2 punten.  Zijn er 2 ploegen met een correct antwoord, dan rijven zij 4 punten binnen.  Is er slechts 1 ploeg met het juiste antwoord, dan haalt zij de volle 8 punten binnen voor die vraag.
 • Per vraag kunnen dus ook punten tot 2 cijfers na de komma worden gescoord.  Bijv 8 ploegen, met 3 correcte antwoorden is 2,66 punten per ploeg met het correcte antwoord.
 • De scores worden met een excel-spreadsheet ingegeven zodat de puntentelling vol automatisch loopt.
 • Er wordt gespeeld in 5 rondes van 20 vragen met per 20 vragen dezelfde 14 verplichte rubrieken als in de comptetie.  De volgorde waarin deze aan bod komen is van ondergeschikt belang.

Spelformule "3, 4, 5 op een rij"

 • Bij aanvang van de avond wordt bij lottrekking de volgorde van de ploegen bepaald.
 • De organiserende ploeg stelt een quiz op bestaande uit 100 vragen, die elk genummerd zijn.  Elke ploeg krijgt een raster van 1 tot 100 zodat ze kunnen bijhouden welke nrs in de loop van de avond al gesteld geweest zijn.
 • Om beurten kiest een ploeg een vraag (nummer) zonder te weten over welke rubriek die vraag zal gaan.  
 • De ploeg aan beurt speelt die vraag voor 2 punten.  De ander ploegen voor 1 punt.  Scoort een ploeg op die vraag een solo (als enige het juiste antwoord) den verdient zij een bonuspunt.  Ook al was zij niet aan de beurt.
 • Wanneer de ploeg die aan beurt was het correcte antwoord geeft mag zij op een raster van 10x10 een coördinaat kiezen waar in dat vakje haar ploegnummer wordt genoteerd.  Op die manier kan zij in de loop van de avond proberen een rij van 3 aaneensluitende vakjes te creëren (horizontaal, verticaal of diagonaal). 
 • Wie 3 aaneensluitende vakjes kan maken, krijgt daarvoor 3 bonuspunten.  Als de ploeg de daaropvolgende rotatie opnieuw juist antwoord, kan ze daar eventueel een reeks van 4 van maken en dus 4 bonuspunten scoren.  Tenminste op voorwaarde dat ondertussen andere ploegen de vakjes aan de uiteinden van hun reeks ondertussen niet hebben ingepikt en hen dus voor een extra bonusscore hebben geblokkeerd.
 • Elke ploeg dient zoals in een bordjesquiz per vraag te antwoorden door hun antwoorden in de lucht te steken
 • Elke ploeg dient aan de tafel ook te beschikken over een genummerd raster (voor de vragen) en een blanco raster waarop ze kunnen bijhouden welke ploeg waar op het raster al een vakje inkleurde met hun ploegnummer.
 • Naast de factor geluk (met de vraagtrekking), komt in deze spelformule ook het tactisch aspect om de hoek kijken.