KAVVV Quiz
Bekerreglement - dinsdag 15 juni 2021

Jaarlijks organiseert KAVVV-quiz per reeks ook een bekerwedstrijd

 

Daar waar de competitiequiz-avonden telkens georganiseerd worden door één van de in die competitie aantredende ploegen, en dé facto de ploegen in de competitie op geen enkele competitie-avond allemaal tegen elkaar uitkomen, is dat bij een bekeravond wel het geval.

 

De leiding van een beker-avond is namelijk in handen van een quizploeg uit de andere competitie.  De beker voor de ploegen op maandag wordt opgesteld en gepresenteerd door een ploeg van dinsdag, en omgekeerd, de bekerquiz voor de ploegen van dinsdag is in handen van een ploeg uit de maandag-competitie.  Zo komen op de bekeravond effectief alle in die competitie uitkomende ploegen ook effectief tegen elkaar uit.

Ook de formule van de beker is iets luchtiger, waarbij iets meer "geluksfactor" ingebouwd wordt.  Zo kan je op een vraag vallen die je sowieso een bonuspunt oplevert, maar ook op een vraag waar je een punt mee kan verliezen.  The luck of the draw, zeg maar.

 

Spelformule 2014

 • Bij aanvang van de avond wordt bij lottrekking de volgorde van de ploegen bepaald.
 • De organiserende ploeg stelt een quiz op bestaande uit 100 vragen, verdeeld over 20 enveloppes van 5 vragen.  Het is aan te raden dat de quizmaster een 21e enveloppe in reserve houdt.
 • In deze enveloppes zitten 5 vragen.  Maar in 7 enveloppes zitten ook een "groene kaart" (mogelijk bonuspunt) en in 3 enveloppes zit een "rode kaart" (strafpunt).
 • De ploeg die een enveloppe met een groene kaart kiest, mag op basis van de onderwerpen op die vraag, één vraag kiezen waarvoor ze een bonuspunt kan verdienen op dat antwoord.  De quizmaster leest dus op voorhand de 5 rubrieken van vragen in die enveloppe.  In tegenstelling tot de competitie-avonden is er geen richtlijn naar verplichte rubrieken.  Het spreekt echter voor zich dat de quizmaster tracht een zo groot mogelijke variatie in zijn vragen en rubrieken te stoppen.
 • De ploeg die een enveloppe met een rode kaart koos moet 1 van de 5 rubrieken kiezen waarop ze dan voor die vraag sowieso geen punt kan scoren.
 • Elke ploeg mag om beurt een enveloppe kiezen.  Voor die 5 vragen krijgt de ploeg die de enveloppe koos, dubbele punten per vraag
 • Alle andere ploegen krijgen 1 punt per correct antwoord op die vraag.  Maar de ploeg die de enveloppe koos kan ook extra bonuspunten winnen of punten verliezen als toevallig in hun gekozen enveloppe een gekleurde kaart zit.
 • Wie als enige ploeg een vraag correct beantwoordt (zaalsolo) krijgt 1 bonuspunt voor die vraag.
 • De antwoorden worden per 5 vragen opgehaald
 • Vervolgens kiest de volgende ploeg die aan beurt is, haar enveloppe, met dezelfde risico's op gewone, bonus of strafvragen.
 • Er wordt gequizd tot elke ploeg evenveel enveloppes heeft mogen kiezen.  Dit houdt dus in dat niet noodzakelijk alle enveloppes ook zullen gebruikt worden.  Zijn er bijv. 6 spelende ploegen, dan zullen er 18 enveloppes gespeeld worden (90 vragen) zodat elke ploeg 3 x een enveloppe heeft mogen kiezen en evenveel kans op bonus of strafpunt heeft gehad.  Zijn er 5 of 4 spelende ploegen, dan kunnen wel alle enveloppes worden gespeeld.
 • Bij gelijke stand voor de eerste plaats op het einde van de avond wordt voor die ploegen in ex-equo een "sudden death"-vraag gesteld, tot er een winnaar is.