KAVVV Quiz
Ketting 73 - zondag 22 augustus 2021

Ketting 73 -   

En waarom eens niet beginnen met een Engels play on words voor quizzers.

Every question deserves an answer. Sometimes the answer is in the question. Very rarely the question is the answer. But now the anser is in the answer.” 2 keer zelfs.

 

  • Kijk maar eens naar de Latijnse naam (1) van deze vogel. Helemaal grappig is dat er ook een soort bestaat met als subnaam “fabalis”, als was ze de moeder aller fabeltjes. De ….. (1) ….. domesticus zou je dan weer cryptisch kunnen omschrijven als “KAVVV thuisquizzer”, want ook bij ons krijg je op een traditionele quiz 2 antwoorden. Deze vogel wordt van oudsher echter ingezet als bewaker. En dat wisten zelfs de Romeinen. Lees vooral het relaas op historiek.net. De dankzij hen beschermde heuvel (2) werd veel recenter aan de andere kant van de wereld wel met geweld door de barbaren ingenomen. Binnen één Belg (3). En wie zegt dat toeval niet bestaat … Exact op zijn feestdag was in 1990 nog een andere landgenoot (4) letterlijk “on top of the world”
     
  • In 1993 stond hij op een pyramide (5) die lange tijd zelfs het hoogste punt van “de Nedere Landen” was. En jaja … ook daar vinden we weer een herhalingswoord (6) dat een quizzer wel eens placht uit te roepen bij een correct antwoord. Of is het eerder een antwoord op een vraag van een friturist. U weet wel : “Puntzak of bakje ?”. Google de Franse vertaling (7) van zijn inheemse naam en je komt uit ergens bij mijn ex in Frankrijk die zeer vaak en al te graag model stond voor haar lokale schilder (8). Quizweetje : het is één van de weinige schilders die bedacht werd met een eigen lettertype gebaseerd op ‘s mans signatuur
     
  • De academie waar hij studeerde heeft er niets mee te maken, maar loodst u toch naar een Frans buurland (9). Zet echter het gepaste bijvoeglijk naamwoord voor 9 (10) en je komt niet alleen in een ander Frans buurland in een paradijs voor (avontuurlijke) wandelaars, maar staat plots ook in een natuurpunt verrassend dicht bij huis. Centraal ligt een historische hoeve (11) die ooit begon als een afhankelijkheid van een Henegouwse abdij (12). Lees zeker de hele ontstaansgeschiedenis van de hoeve (en ook van de stad) op de site van de bewuste stad. Die lag dus bij de hoeve, niet bij het naburige kasteel, zoals vaak (zelfs door locals) wordt verondersteld
     
  • Die abdij is trouwens één van de weinige plaatsen in ons land waar relieken worden/werden bewaard van een heuse apostel (13). De kerk boven op de steile heuvel was dan ook één van de oudste, zoniet de oudste kerk van ons land. De huidige imposante kerk (14) is echter niet de originele, maar werd wel vernoemd naar een heilige en voormalige abt van een abdij (15) amper 8 km meer stroomafwaarts, die trouwens door dezelfde man als die van 12 was gesticht. Die abdij had ooit tentakels tot in Mechelen en zelfs een eigen college (16) aan de Leuvense Universiteit.

 

ONZE VRAAG

Wie of wat werd daar in de hoekgevel gebeeldhouwd ? Om terug te komen op onze intro … en omdat u zelf mag kiezen of u “politiek correct” wil zijn of niet : We keuren hier twee ansers goed.